Eestit ähvardab ehitustööliste nappus

Eestit ähvardab ehitustööliste nappus

Kuigi kutseõppeasutustes üle Eesti lõpetab igal aastal arvestatav hulk ehituserialade oskustöölisi, ei ole lõpetajate arv erialade lõikes tööjõuturu vajadustele vastav. Ehitusviimistlejaid koolitatakse teiste erialade arvelt koolitatakse üle, kuid betoonkonstruktsioonide ehitajaid ja keskkonnatehnika lukseppi napib. selgus Tallinna Tehnikakõrgkoolis valminud uuringust. Tallinna